Sunday, April 24, 2011

Islam di Malaysia

Sebelum saya melanjutkan tulisan ini, saya harus mengatakan bahawa persepsi negatif terhadap penulisan saya ini adalah dijangka. Apa yang saya katakan, tidak bagi saya untuk menilainya sebagai kebenaran muktamad dan mutlak, tetapi cukup untuk mengatakan, orang akan menjadi sangat teruja dengan perasaan memanggil orang lain sebagai murtad dan mungkin melabelkan pandangan saya ini sebagai ‘liberal’.
 
Malaysia dibentuk atas dasar bahawa ia adalah sebuah negara demokrasi dan Raja Berperlembagaan, hal ini dapat ditelusuri dalam Perlembagaan Persekutuan, cukup kata. Kontrak sosial yang dituntut oleh kaum tertentu rakyat negara ini mengatakan bahawa Melayu adalah pemilik negara ini dan mempunyai kawalan politik atas rakyat disini. Hal ini menyebabkan mereka mengatakan kepada kita bahawa negara ini adalah negara Islam kerana mereka diberikan lebih kuasa politik melalui pemeliharaan socio-ekonomi Islam ke atas penduduk majoriti Muslim yang tidak boleh disentuh atau ia akan menjadi isu sensitif.
 
Jika kita benar-benar melihat gagasan tentang Islam, yang harus kita fahami ialah perkara sangat asas yang diperlukan dari sebuah negara Islam. Dalam Islam, yang paling tertinggi adalah Allah, tuhan yang Esa. Dalam segala sesuatu yang seorang Muslim lakukan adalah diusahakan dalam melayani tujuan dari keberadaan adalah bagi Allah. Sebagai satu negara, diletakkan Tuhan pada keadaan dan layanan sederhana. Sebuah negara Islam akan meletakkan undang-undang yang paling tertinggi mengakui Allah adalah kuasa yang tertinggi dan tidak ada yang lain. Ini akan membawa kewajipan yang lain dipercayai diharapkan dari sebuah negara Islam, untuk memiliki undang-undang Allah diamalkan dan dianggap sebagai undang-undang Agung sesebuah negara.
 
Tapi apa yang kita miliki di Malaysia adalah sebuah negara yang serupa dengan negara-negara demokrasi berparlimen, contoh yang diambil dari sistem Inggeris dan mempunyai undang-undang umum dalam diamalkan dan diandaikan sebagai undang-undang tertinggi bangsa (lihat kes Che Omar Che Soh v. Government of Malaysia: mahkamah meletakkan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang menyata Islam sebagai agama rasmi negara hanya bersifat rasmi dan tidak dalam apa cara membawa implikasi yang menjejaskan undang-undang jenayah sedia ada). Hal ini jelas dilihat dalam Perlembagaan. Walaupun Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menyebut Islam adalah agama persekutuan, tetap wujud peruntukan-peruntukan lain yang akan memaparkan bertentangan dari makna penggunaan ayat dan bahasa Perkara 3 tadi.
 
Melihat amalan undang-undang di negeri ini, undang-undang Islam adalah diamalkan dalam cara yang sangat aneh, melalui Mahkamah Syariah, mempunyai bidang kuasa yang sangat terhad pada umat Islam, seperti hukuman boleh dikenakan terhadap pesalah mahkamah Syariah kepada nisbah 2:3:6 atau membawa maksud tidak melebihi RM 2,000 denda, penjara tidak melebihi 3 bulan dan tidak melebihi 6 sebatan dalam satu kes.
Jika ini yang harus diperbandingkan dengan apa undang-undang awam dan awam dari negara ini  yang membolehkan dalam bidang kuasanya dalam menjatuhkan hukuman terhadap pesalahnya, ianya seperti membandingkan langit dan bumi. Masih orang mengatakan bahawa Islam berlaku, di sini saya tidak melihat 
Islam berlaku, saya melihat Islam dicabut dalam cara yang sangat memalukan!
 
Para penguasa terus mengatakan bahawa mereka telah menjadi pelindung Islam, kata penguasa (bukan merujuk kepada Sultan) melainkan kawalan politik yang dinikmati oleh kerajaan yang berkuasa, tetapi kenyataannya mereka telah gagal melaksanakan tanggungjawab tersebut. Islam bukanlah berkisar membina masjid besar, Islam adalah bila anda boleh melakukan anda tidak hanya dengan janji dan kata-kata mengatakan bahawa anda ditegakkan Allah sebagai segala sesuatunya yang paling agung yang lain, untuk kekal menjadi bertentangan dengan undang-undang yang bukan Islam pada hakikatnya. Hal ini tidak wujud di negara ini.
 
Kembali ke isu negara Islam, tapi di sini penulis merasakan seperti berbicara tentang tanggungjawab orang Islam di negara Islam dan negara ‘kuffar’ (negara bukan islam). Di negara Islam, sistem di mana orang di dalamnya adalah Muslim, mereka harus menegakkan setiap prinsip dalam Islam termasuk dalam undang-undang dan pentadbiran, tetapi di negara kuffar anda tidak mempunyai tugas seperti itu, seperti apa yang perlu anda capai adalah anda lakukan kewajipan asas terhadap Allah, iaitu doa-doa anda, puasa anda, zakat anda, sejauh yang dibenarkan oleh negara bahawa ketika anda berada dan mempunyai perlindungan di negara itu.
 
Melihat kedudukan umat Islam disini, penulis tidak berfikir bahawa kita sebenarnya hidup di negara Islam, cara nyata dan sederhana untuk mengatakan itu adalah bahawa kita hidup di negara kuffar, mengapa kerana rasmi kami bersumpah untuk melindungi perlembagaan sebagai undang-undang yang paling tertinggi di negara ini, dan perlembagaan kami mengatakan, sebagai negara demokrasi, bahawa orang yang paling tertinggi bukan Tuhan, meskipun bahawa pemimpin sebelum ini meletakkan klausa dalam RUKUN NEGARA, ’Kepercayaan Kepada Tuhan’ sebagai salah satu unsur yang paling penting kerana merupakan yang pertama yang harus disebutkan, masih, yang tidak menafikan kenyataan bahawa negara ini tidak mengakui Allah sebagai kuasa tertinggi  melainkan rakyat itu sendiri (prinsip demokrasi “Government of the People, by the People, and for the People”).

Hal sedemikian adalah satu perkara yang boleh diterima memandangkan pada waktu negara kita mencapai kemerdekaan lebih 50 tahun lalu kita dibawah kongkongan koloni penjajahan Inggeris yang memaksakan pengamalan sistem perundangan mereka. Selain itu, setelah lebih 50 tahun kita telah pun terbiasa dengan sistem sedia ada dan adalah sesuatu yang sukar untuk merubahnya (lihat isu perlaksanaan undang-undang yang mendapat respon negatif pengamal undang-undang sekarang).
 
Salah satu cara terdekat yang mempunyai kesan besar adalah dengan merubah cara respon kita (orang Islam) terhadap segala kritikan yang dilabel terhadap orang Islam. Melihat masyarakat islam di negara ini, kebanyakannya mempunyai respon negatif dan bukan bersifat kompromi contohnya isu penggunaan kalimah ‘ALLAH’ dalam gereja dan penterjemahan kitab ‘Bible’ (Injil) kepada Bahasa Melayu.
    
Penulis berpendapat, kita umpama orang India yang ‘mengamuk’ apabila perkataan ‘pariya’ digunakan dalam novel ‘interlok’ tanpa menghiraukan kebenaran perkataan tersebut mengikut perspektif sejarah. Seperti kedua isu yang penulis sebutkan tadi, respon kita yang bersifat melarang yang juga ‘mengamuk’ adalah tidak relevan memandangkan perkataan ‘ALLAH’ turut merujuk pada tuhan agama kristian dan fakta dimana Allah dalah tuhan untuk ketiga agama ‘Samawi’ (langit atau wahyu) merujuk kepada agama Islam, Nasrani dan Yahudi.
    
Jika kita bersifat kompromi dalam hal ini, bagi saya sudah tentu mesyarakat bukan Islam bukan sahaja menghormati kita malah terpikat dengan sifat agama Islam yang toleran. Segala kerisauan terhadap pengaruh agama Kristian yang kini ‘diMelayukan’ sepatutnya ditangkis dengan menguatkan jatidiri umat Islam sendiri bukan dengan menghalang dengan cara yang kasar daripada pengaruh yang relevan dari segi sejarah dan fakta itu berlaku.
 
Pendek kata, penulis bukanlah ulama untuk mengulas panjang bagaimana hendak kuatkan jatidiri umat Islam – serahkan sahaja pada ramai ulama dan cendekiawan Islam kita sekarang, yang boleh memberi cara yang lebih spesifik untuk tujuan ini. Penulisan ini hanyalah perasaan dan pandangan terhadap memperbaiki persepsi untuk menarik minat terhadap Islam dalam perjuangan memastikan penerimaan majoriti terhadap undang-undang Islam.
 
Sekian…

No comments:

Post a Comment